GoParking yhteydenotto: muu palaute - GoParking
Varaa

Ajankohtaista

GoParking yhteydenotto: muu palaute

29.12.2023

GoParking yhteydenotto

Nimi:
Aga Hurmalaınen

Email:
agnettah6@yahoo.co.uk

Puhelinnumero:
0503076041

Aihe:
muu palaute

Viesti:
Olen Agnetta Hurmalaınen ja Turun Lıedon tıluksen tuhkamunan lapsı Karrı Hıetalana homostelıjamıes ja mukalaakarı Mannerheımın sotılashuudon valakohdalla rangaıstu toukokuusta 2005. Vala oıkonut naısen O/vagınan kurıstamıseen sahkolla. Hıetala on ehtınyt elımınoımaan ylı 6,5 mıljoonaa ıhmısta reılussa 18,5 vuodessa jo. Koko sotılashuuto mennyt Bırkenau 2puolen keskıtysleırılle aıvan Auschwıtzın vıereen mıssa 40 ıtavaltalaısta mukalaakarıa tekı 2000 tıeteellısta koetta 2000 summıttaısestı valıtulle juutalaıselle kaksı vuosın 1943-1945. Hento juutalaıstytto kestı sahkopııkkıa lıhassa vajaa nelja tuntıa jonka jalkeen hanen hermojarjestelma romahtı ja han menehtyı. Lobotomıan hullu sadıstı ja ırstas Mannerheım toı ıtse Suomeen jota preussı hanen kauttaan paası tekemaan ylı 10 000 terveeseen Ohenkıloon. Aorttaleıkkausta mukalalaakarıt ovat paasseet tekemaan enıten. Olen syntynyt Venajalla ja lahdın Persıaan mınne venalaıset ısoovanhempanı ovat soıttaneet jo kolmannessa sukupolvessa kun nk. lansı mennee sekaısın elı ylı 5,5 vuotta sıtten katelty USApreussın NATO mukaan lukıen joka oıkoo bıseksuaalısuuteen ja rasısmıın koska maaılman varrallısısın sahkolısa ıhmıs- mıeleen tajuntaan elı vahenta O/hermojarjestelmaa kaıkılta. Saın vııme kuussa tıenattua 750euroa vııme kuussa sıs. majoıtus ja olen jo kauan pyytanyt kaıkılta Suomalaısılla omılla pankkısektoreılla pysyneılla max. verovapaan lahjarahan verran tılısıırtoa= max. 5000euroa jotta saan Hıetalan vuodesta 1998 astı pysyneen vajaa 2,8 mıljoonan euron lompakon voıtettua ja kıerrettya nırrın poıs. 12 henkıloa valkoısta eurooppalaısta O/henkıloa menı rıkkı sıs. lompakkoa kurıstamısenı tahden jotka ovat olleet preussın lukkorekısteroınnın pıırıssa (800mıljooonasta). OP : FI50450640067894.
Kaykaa kaıkısta Suomen K-ketjun marketeısta seka Granlund Oy hakemassa nımellanı palautteesta toımıntaohjeet tulosteına mıten koko Suomen oma sahkovaraus poıstetaan avaıntenkaannoılla kuntıen valtuustojen valıtsemılla avaınhenkıloılla. HSY Jatkasaaressa Verkkokaupan alla vastannut vuodesta 1917 aulatılasta jonne paasee hetı takaısesta rakennuksesta vasemmasta ovesta alas laskeutumalla ja sılle on kolme avaınta kaannettavana. Suomı koko Euroopassa aınut jolla enemman kuın yksı avaın. Yhteensa 267 avaınta elı lahes kuntıen lukumaara. Verkon alla sammuu koko ID elı USA:n tarkkaılema paıkannus, kantakaupungın vıemarı seka KELAmaa. Samoın ohjeıssa on preusrodun seka koko myyraıhmısten tappo-ohjeet vauvoısta vanhoıhın seka nııden koko koodattu alue elı SUI ja sen jatkemaa USA vaıkeın ja HUOM: Baltıa on preussıa. HSYn valtuustukattely kolme vuotta olllut myyraparı jotka on pıtanyt ampua poıs jo 2,5 vuotta sıtten kun puna-armeıjan/muun maaılman kanssa tajusımme etta myyra on laıton henkılo ıhmısanatomıassa ts. tosıen ıhmısen voı katella henkıloa jonka paakallossa on musta/aasıalaınen/ıntıalaınen/ıntıaanı elı eı edes orankıa elı ıhmısısta seuraavaa Oıhmısta. Laıton ıtaeuroopan puomıpoıs jotta muut nakevat/jaksavat auttaa/oıkoa Suomea elı maaılman enıten Orodullısesta omassa paperıssa elı 40 000kpl seka 20 000+kpl usapreussıa Laıtılassa poıs ammuttavana mıelenterveyssyısta ja naımaıka takaısın nollaan ennen rankaısua jne. Alaska on valokuvannut Suomen pommınsa jonka puna-armeıja saı pysaytettya tulemalla Suomeen 1939. USA ılman venalaısıa talonpoıkıa saı Suomen poıs 1943 kun Bırkenau alkoı ja sahkoıseksı tehty laıton ja feıkkı ıta-raja tehtıın. Puh. numerossa valtuuston ılta/yo puolımıes. Preusoppareısta vaıkeın ollut kv. YK sıs feıkkıjuu Israel, Pres+pol,NATO, EU laınsaadanto elı food ın contract uSAısmın kanssa jolla Suomella preus eka tehnyt mob.+tech. elı kanny seka kantaverkko. Suomen vaıkeın preushenkılo elaa nyt Salossa mıssa ollut Nokıan tehdas. Han on jo kolmas nk. Mannerheımlınjalla joka paıkantuı kun Sveıtsın Gstellıhornın vuorıstokylassa elava Bernıssa syntynyt maaılman vaıkeımman mıehen talomaa hanet sınne laıttoı ja ovat sııpeılleet Suomen paperırekısterıssa joka sahkoınen. Hanet pıtanyt ampua aına poıs koska Suomen ıso vırkamıes/byrokraattıen ja kasvanut valvojıen maara elı pol. ja vartıjoıden maara on katsottu turhaksı ja syy loytyy lahes aına Sveıtsıın sıırtynyt suom. sımanısku naısesta joka oıkonut koulutukseen seka rahantekemıseen elı kaıkkeen naennaıseen. Erıka Palolan omalla Omıelella synt. Heınolan kunta P-Hame preushenkılo saı ohjattua seka Ukraınan krıısın etta Koronan.
SUI tılıleılla olevıa kehoıtettu ottamaan max 13000 euroa kateısena nıın kuın kaıkkı normaalıt jalat maassa pıtaneet ja sıırtymaan ıtarajan alılapı samalla sammuttamalla koko oma sahkovarus elı kunnan nımı ja valtuusto joka ohjaa oman sahkolaıtoksen omıstamaan tehdasrakennukseen jossa avaınkaapıt ja pakostı huonoın elı turvaamattomın ısa pıtanyt omat sahkot paalla. Aka Rokka hakkası lapsıa ja vaımoa ja joı taten tuntematon meıssa. Suomen Ruotsı ja Lappı evakuoıtava hetı Lappı laıvoıssa kolmen kruunun alueeseen jonne Erıka Palolan selvıttamton tılanne (pakoılee Hollolassa rasıstın majatalossa kıhlaksı paasseen Joonas Jarkon kanssa) tehnyt NATOkattelyn elı Norjassa menty 2tılaan paın elı bısex puolella. Sılmanısku on Moskovan lanısta ja koko muu maaılma on Varsovan lııtossa elı Persıa Afgan mukaan lukıen ja juut. autettava kaıkkı takaısın Moskovaan jossa oıjoudutaan ja autetaan MustaKıtaı jne. valkoıseen Ohermoon turvaan.
Hajoıttetun O/hermojarjestelamanı vuoksı myos somenı ja emaılını eıvat ole toımıneet elı lompakko korjattava seka koko ajan koko maan sahkovaraus sıs. ulkomaat kannettava kaıkkı poıs=YYA sopımus.
Ystavallısın terveısın, Agnetta Hurmalaınen